Binnen Scouting Regio Drenthe is het Regionaal Trainingsteam (RTT) actief dat als taak heeft de organisatie, inhoud, kwaliteit en uitvoering van alle vormen van training voor alle scoutinggroepen binnen de Regio te verzorgen.

Actuele informatie over trainingen van de regio Drenthe is te vinden in SOL (Scouts Online): Zoek Trainingen regio Drenthe - Inschrijven trainingen of via de directe link in SOL (actueel overzicht in SOL trainingen Regio Drenthe).

Om een diversiteit van deelnemers te waarborgen zijn de trainingen vaak gemaximaliseerd op een aantal personen van dezelfde groep (maximaal 5 toch, dan dit vermelden). Dit is om kruisbestuiving van kennis en kwaliteit te bevorderen binnen de scoutinggroepen van onze regio. De locaties van deze trainingen worden bepaald op basis van de ingeschreven deelnemers. De groepspenningmeester ontvang een factuur voor de betalingen van de training. De kosten per training worden aangegeven in SOL. De trainingen worden aangeboden volgens de laatste modules van Scouting Acadamy 2.0. 

Kijk ook eens voor veel materiaal op de site van de scouting academy van Scouting Nederland. 

De volgende trainingen zijn beschikbaar:

Basistraining

De volgende modules zullen gedurende een dag training behandeld worden: 

  • Module Begeleiden jeugdleden  
  • Module Scoutingkennis
  • Module Programma voorbereiden 
  • Module Programma uitvoeren
  • Module Evalueren 

De resterende modules check je samen met je praktijkbegeleider 

  • Module Scouting vaardigheden 
  • Module Persoonlijke ontwikkeling 

Deelname condities: min 10 en max 25 deelnemers per training, max 5 deelnemers van dezelfde groep.
Wij willen graag kleinere groepen maken tijdens de training en zoveel mogelijk kruisbestuiving laten plaatsvinden tussen de diverse groepen. 

Na het actief deelnemen aan de training en 3 maanden praktijk ervaring hebben opgedaan, kun je aanmelden voor een eindgesprek. 

Kwalificeren & Eindbeoordeling 

Wat ga je doen om gekwalificeerd te worden?

Je downloadt het juiste functieprofiel en de bijbehorende kwalificatiekaart. Hierop staan per deelkwalificatie de competenties die Scouting Nederland verwacht van een gekwalificeerd leiding. Op deze kaart zie je overigens bij een aantal deelkwalificaties ook een toevoeging voor teamleider staan. Bij de kwalificatiekaart is ook een toelichting en een routekaart geschreven, deze is te vinden bij de tools. Samen met de praktijkbegeleider in je groep ga je bepalen hoe ver je bent met de deelkwalificaties. Hierna maak je een plan hoe je bepaalde competenties gaat ontwikkelen: je eigen TalentOntwikkelPlan. Dit werkt voor alle functies en competenties hetzelfde! 

Eindbeoordeling

Als je (bijna) klaar bent met je ontwikkeling en je kwalificatiekaart (bijna) helemaal afgevinkt is, kan je praktijkbegeleider een aanvraag doen bij de praktijkcoach van de regio, of de kwalificatie zelf toekennen indien de praktijkbegeleider gekwalificeerd is. De praktijkcoach en je praktijkbegeleider maken zelf afspraken over hoe de toetsing verloopt. Misschien komt de praktijkcoach langs voor een observatie en/of een gesprek, misschien niet. Dit kan per groep verschillen.