Binnen onze regio hanteren wij het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag zoals dat is opgesteld door Scouting Nederland. Dit protocol heeft betrekking op het gedrag tussen individuen onderling (leidinggevenden, (jeugd)leden en op het gedrag van een (groep van) individu(en) naar een groep of haar bezit of materiaal. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we alle vormen van geweld, diefstal of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit protocol is ook van toepassing als er slechts sprake is van 'een vermoeden van' grensoverschrijdend gedrag.

Als je in je functie als vrijwilliger van onze regio of als (jeugd)lid tijdens een activiteit van onze regio te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, informeer dan het regiobestuur. Vind je dit moeilijk/spannend, neem dan iemand mee die je vertrouwd en die je kan bijstaan.

Waar in het protocol wordt gesproken over groep, groepsbestuur of groepsvoorzitter, kan dit worden vervangen door regio, regiobestuur of regiovoorzitter. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag door een vrijwilliger van onze regio die tevens lid is van een groep uit de regio, dan kan het regiobestuur samen optrekken met het betreffende groepsbestuur.

Vertrouwenspersoon

Scouting Regio Drenthe heeft niet een eigen vertrouwenspersoon. Als er sprake is van een calamiteit, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het Landelijk Opvangteam (LOT). Dit team bestaat uit vrijwilligers van de landelijke organisatie. Zij adviseren groepsbesturen over hoe je hiermee kunt omgaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het LOT is hier te lezen.