Om de regiotaken uit te kunnen voeren zijn alle vrijwilligers binnen diverse teams georganiseerd. Elk team heeft een coördinator die zitting heeft in het regiobestuur (zie tabel onderaan de pagina).

Regiobestuur

Voorzitter Mark Vinke
Secretaris Wilfred Veldwisch
Penningmeester Alex Visser
Coördinator Activiteiten Vacant
Coördinator Deskundigheidsbevordering Daniël Haveman 
Coördinator Groepsondersteuning   Willem Groenendaal
Coördinator Communicatie Vacant
HRM Vacant
Lid Landelijke Raad Daniël Haveman
Plaatsvervangend Lid Landelijke Raad     Willem Groenendaal
Algemeen Lid Irene van Meer